POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych udzielana jest w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach ul Kopernika 2, tel. 32 302 20 31 oraz w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, tel 32 231 08 24
W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą: Joanna Głowik  tel .+48 571-291-244