Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach we wszystkich sołectwach Gminy na tablicach ogłoszeń rozwieszony zostanie „APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii” w celu zapoznania się z jego treścią. Ponadto informujemy, że u sołtysa oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś dostępne będą druki „Zgłoszenie utrzymania drobiu”. Druki po wypełnieniu przez hodowcę można do dnia 28 marca 2017 r. przekazać do Urzędu Gminy w Wielowsi lub do 31 marca 2017 r. bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach.