Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Gliwicach organizuje konkurs pn. „Powiat Przyjazny Środowisku”. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r. Zgodnie z zasadami konkursu Gmina Wielowieś do udziału w konkursie może zgłosić nie więcej niż 5 zadań -  przedsięwzięć  z zakresu ochrony środowiska (w przypadku zgłoszenia więcej niż 5 zadań Wójt dokona wyboru najciekawszych). W związku z powyższym do dnia 20 kwietnia 2017 r. należy zgłosić  w Urzędzie Gminy Wielowieś chęć udziału sołectwa w konkursie  oraz złożyć wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gliwickiego (druki wniosków oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie www.starostwo.gliwice.pl. lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 21).