Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

WAKACJE - WaRiAcJe z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielowsi
25 lipca 2019 r.
Wytwórnia Filmów Rysunkowych "Bolka i Lolka" w Bielsku-Białej, wjazd koleją linową na Szyndzielnię.
Wyjazd godz 8.00, powrót godz. 18.00
Cena: 55zł - dzieci, 65 zł - dorośli
Zabieramy ze sobą prowiant, buty do chodzenia po skałkach.
Zapisy przyjmuje Hania Maslanka - 516 354 585