Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia: Caritas Diecezji Gliwickiej – wysokość przyznanych środków publicznych  - 100.000 zł.
W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:
- LKS  „Tęcza” Wielowieś wysokość przyznanych środków publicznych  -  69.000 zł.
- LKS „Naprzód” Świbie wysokość przyznanych środków publicznych    -  67.000 zł.
- LKS „Zryw” Radonia wysokość przyznanych środków  publicznych     -  39.000 zł.