Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Test odbył się w dniach 16-18 maja 2017 r. Wzięło w nim udział 35 badanych: 5 kobiet i 30 mężczyzn. Najmłodszy badany miał 7 lat, najstarszy 34 lata.
Poszczególne próby:
1. Bieg 50 m - próba szybkości biegowej
2. Skłon tułowia w przód - próba gibkości
3. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg)
4. Bieg zwinnościowy
5. Skłony w przód z leżenia tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha
6. Bieg wytrzymałościowy - próba wytrzymałości (1000 m - dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat, 800 m - dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat, 600 m - dla dzieci do 12 lat)