Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś w dniu 30 stycznia 2020r. ustalił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś na rok szkolny 2020/21 oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś na rok szkolny 2020/21.
Szczegóły w Zarządzeniu Nr 11/2020 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 30 stycznia 2020r.: 11-2020.pdf

W dniu 14.10.2019 r. w Restauracji OAZA w Wielowsi z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie emerytowanych oraz obecnych pracowników oświaty zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Gminy Wielowieś. Organizatorem spotkania były władze Gminy Wielowieś. Wójt Gminy Wielowieś dziękował wszystkim pracownikom za trud włożony w codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wręczył Dyrektorom placówek oświatowych oraz nominowanym pracownikom nagrody, a Dyrektorzy wręczyli również nagrody swoim pracownikom. W uroczystości udział wzięła także Pani Poseł Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Krystyna Szumilas, która również dziękowała pracownikom oświaty za ich codzienną pracę. Występ duetu solistów - sopranistki oraz tenora - spotkał się z pozytywnym odbiorem uczestników spotkania, a także aktywnym ich udziałem w wykonywanych utworach. Warty podkreślenia jest również fakt, że w spotkaniu wzięło udział 107 osób i za to wszystkim obecnym na spotkaniu należą się gorące podziękowania w imieniu organizatorów.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa".
Po ukończeniu szkoły podstawowej/gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W dniu 02.09.2019r.  rozpoczęliśmy zajęcia w nowym roku szkolnym 2019/2020. Na terenie naszej Gminy rok szkolny rozpoczęło łącznie 628 dzieci w dwóch placówkach oświatowych tj. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielowsi oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świbiu. W Szkołach Podstawowych naukę w roku szkolnym będzie pobierało łącznie 442 uczniów, natomiast wychowaniem przedszkolnym objętych będzie 186 dzieci. Wszystkim uczniom życzymy owocnej nauki w rozpoczynającym się roku szkolnym oraz bardzo dobrych ocen natomiast przedszkolakom samych radosnych chwil połączonych z nauką, spędzonych pod opieką wychowawców w Przedszkolach.

Najlepsi uczniowie z naszych szkół – Stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.
Stypendyści roku szkolnego 2018/2019: Bieniek Tatiana, Janiga Roksana, Janoszka Amelia, Jędrzejewska Wiktoria, Macioszek Julia, Macioszek Patryk, Mania Weronika, Maziarz Oliwier, Pallach Anna, Strancich Julianna, Ślusarska Maria, Woźniak Milena, Woźniak Weronika, Zdrzałek Daniel, Bieniek Wiktoria, Czempik Emilia, Jakubas Paulina, Konieczny Alicja, Mańka Marta, Mudrak Angelika, Szaton Sonia, Ślusarski Andrzej, Wacławik Weronika, Wiench Marlena.

Uczniowie klas trzecich  szkół podstawowych z Gminy Wielowieś będą przebywać w roku szkolnym 2019/2020  na zielonej szkole w Jastrzębiej Gorze, woj. pomorskie. Ogółem pojedzie 56 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi pojedzie 36 dzieci, natomiast ze Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu pojedzie 20 dzieci. Uczniowie będą  przebywać w Ośrodku Wczasowym „ZEW MORZA” od 07 do 20 września 2019 roku.
Podczas pobytu będzie realizowany program profilaktyki zdrowotnej.

Informujemy, że uroczyste zakończenie klas VIII odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi przy ul. Głównej 47, uroczyste zakończenie klas III Gimnazjum odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 19 czerwca 2019r. o godz. 12:00.
W pozostałych klasach uroczyste zakończenia roku szkolnego odbędą się w dniu 19 czerwca 2019r. o godz. 9:00 w siedzibach szkół.

Wójt Gminy Wielowieś przyznał w dniu 10.06.2019r. stypendium szkolne uczennicy Weronice Misch, która jest mieszkańcem Gminy Wielowieś. Poniżej prezentujemy treść decyzji. Weronice oraz jej rodzicom gratulujemy!

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wielowsi. Powierzenie stanowiska nastąpi z dniem 1 września 2019r.
Zarządzenie, treść ogłoszenia o konkursie, określającego szczegółowe wymagania od kandydatów, termin i formę składanych dokumentów, stanowi załącznik publikowany poniżej.
z83_2019.pdf

Jest to placówka oświatowa finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego przekazanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim  a  Gminą Pyskowice. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Pyskowice oraz szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.