Najlepsi uczniowie z naszych szkół – Stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla zdolnych uczniów szkół podstawowych   gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.
 
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Informujemy Rodziców, że w okresie wakacji w naszych przedszkolach zaplanowane są  „Dyżury wakacyjne”.
Dyżur wakacyjny w przedszkolu w Wielowsi ( tel. kontaktowy 32 233 60 29) będzie realizowany od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.
Dyżur wakacyjny w przedszkolu w Świbiu (tel. kontaktowy 32 233 65 73) będzie realizowany od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.
W miesiącu dyżurującym nie stosuje się odliczeń za nieobecność dziecka w przedszkolu. Wpłaty za deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego dokonuje się z góry, do końca miesiąca poprzedzającego dyżur wakacyjny.

Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi ogłasza nabór dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu do udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś" . Nabór prowadzony jest w dniach 18-28.06.2018.Szczegóły, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w ZOP i sekretariacie szkoły.

Wójt Gminy Wielowieś zaprasza mieszkańców gminy i okolic na bezpłatne kursy operatora maszyn budowlanych i drogowych (koparek, koparkoładowarek, ładowarek, walcy itp.) Kursy prowadzone są w ramach VI edycji Projektu "Człowiek - najlepsza inwestycja". Wnioski należy składać w w biurze podawczym Urzędu Gminy do 11. maja b.r. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 512 246 300 i 797 995 367

Firma Centrum Usług Językowych Albion s.c. w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym Masterlang realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Kuźnia Kompetencji Kluczowych". Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji w obszarze umiejętności ICT ilub znajomości języków obcych wśród 1600 pracujących osób dorosłych z województwa śląskiego w okresie od 01.07.2017. do 30.06.2020.
Dofinansowane kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Wszystkie poziomy zaawalnowania (od A1 do C2) zakończone międzynarodowym certyfikatem TOEIC/TFI/WIDAF.
Kursy są adresowane do osób zatrudnionych, pracujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego, które ukończyły 25 rok życia i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- kobiety
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie
60 h (z mozliwością kontynuowania) ok. 3 zł/h
Więcej informacji na stronie www.masterlang.pl/kuzniakk
tel. 553 327 943, 553 327 944, 533 324 849

Informacja dotycząca rekrutacji uczniów do placówek oświatowych dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Wielowieś na rok szkolny 2018/2019
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.) do końca stycznia 2018 r. zostaną podane do publicznej wiadomości informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w zakresie:

  • terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
  • kryteriów postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia określonych wymagań oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów.
    Informacje dotyczące rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej właściwej terytorialnie dla ucznia szkoły oraz Gminy Wielowieś.

Wójt Gminy Wielowieś przyznał po raz kolejny stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

Miło nam poinformować, że nauczyciel naszej Gminy Pani Wioletta Łakomy - nauczyciel języka niemieckiego Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi zajęła III miejsce w powiecie gliwickim w plebiscycie "Dziennika Zachodniego" NAUCZYCIEL NA MEDAL. Tym samym Pani Wioletta awansowała do etapu wojewódzkiego. Zachęcamy do oddania głosu w formie SMS!!!
SMS o treści DN.763 na numer 72355  GŁOSOWANIE TRWA DO PIĄTKU 24.11.2017 DO GODZINY 22.30

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.