Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Drodzy Państwo !
W związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach otrzymanymi w dniu 12.05.2020r. stosując zasadę ostrożności, po konsultacji z Dyrektorami Zespołów Szkolno – Przedszkolnych z terenu Gminy Wielowieś informuję, że w dalszym ciągu Przedszkola w Wielowsi oraz w Świbiu pozostaną zamknięte. W porównaniu do danych z dnia 05.05.2020r. wzrosła liczba zachorowań w Polsce z ponad 14 000 do ponad 17 000, w tym, w samym województwie śląskim z ponad 2 750 zakażeń do 4 400, co w dalszym ciągu stanowi największą ilość wśród wszystkich województw w kraju. Obecnie problemem jest wykonanie badań pracownikom Przedszkoli w związku z sytuacją w górnictwie i licznymi przypadkami zachorowań pracowników kopalń. Bez zdiagnozowania wszystkich osób, które będą miały kontakt z dziećmi uruchomienie placówek jest niemożliwe.
Informacja o podjęciu decyzji o uruchomieniu placówek będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59 999,66 zł, na którą składa się dotacja ze środków Unijnych w wysokości 50 777,71 zł oraz środków krajowych w wysokości 9 221,95 zł do szkół podstawowych na terenie Gminy Wielowieś trafił sprzęt komputerowy zaspokajający potrzeby uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W załączeniu plakat informacyjny o wysokości przyznanego dofinansowania ze środków Unijnych.  

Drodzy Państwo !
Kierując się odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, po konsultacjach z dyrektorami placówek szkolno-przedszkolnych podjąłem decyzję, że przedszkola pozostaną nadal zamknięte.
W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, Premier Rządu Mateusz Morawiecki przekazał informację o otwarciu, od 6 maja bieżącego roku żłobków i przedszkoli, pozostawiając jednocześnie ostateczną decyzję samorządom. W ślad za tym wystąpieniem ukazują się szczegółowe wytyczne w sprawie wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne nakładają na samorząd, dyrektorów placówek, jak również rodziców szereg obowiązków, które należy spełnić w związku z funkcjonowaniem przedszkola. Oczywiście przekazane wytyczne są do spełnienia. To tylko kwestia odpowiedniej ilości czasu i odpowiednich środków finansowych. Uważam jednak, że w obecnej sytuacji nie to jest rzeczą najważniejszą.
Kiedy 11 marca podejmowano decyzję o zamykaniu placówek oświatowych, w całym kraju liczba stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wynosiła 31. Dziś stwierdzonych zakażeń mamy ponad  14 000, w tym w samym województwie śląskim ponad 2750 zakażeń, co stanowi największą ilość wśród wszystkich województw w kraju. Wirus pochłonął 700 ofiar śmiertelnych.
Jako wójt, ale także rodzic oraz dziadek zadaję sobie pytanie, czy w tych warunkach podjąłbym decyzję o wysłaniu swego dziecka czy wnuczka do przedszkola. Z takim samym  pytaniem podczas minionego weekendu zwrócili się do RODZICÓW wychowawcy grup przedszkolnych z całej naszej gminy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość rodziców w obecnej sytuacji nie decyduje się na posłanie swych pociech do przedszkola. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo, właśnie tym kieruję się w chwili obecnej.
Tymczasem wraz z dyrekcją i pracownikami naszych szkół i przedszkoli zaczynamy przygotowania do spełnienia wszystkich wytycznych wynikających z zaleceń służb sanitarnych tak, by we WŁAŚCIWYM czasie być gotowym do podjęcia decyzji o uruchomieniu placówek. Informacja w tym zakresie będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

W związku z informacją ogłoszoną przez Premiera na dzisiejszej konferencji prasowej dot. otwarcia niektórych instytucji kultury w tym bibliotek ( od 04.05. ) oraz przedszkoli ( od 06.05. ) informujemy, że w związku z licznymi znakami zapytania w zakresie, jak miałyby funkcjonować bezpiecznie te placówki, zwróciliśmy się do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o wytyczne dot. " nowego systemu sanitarnego " o którym była mowa w wystąpieniu Premiera. Po otrzymaniu ww wytycznych niezwłocznie poinformujemy mieszkańców kiedy i na jakich zasadach placówki będą dostępne dla mieszkańców.

Informujemy że do dnia 24 maja 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w naszych placówkach oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto informujemy, że zostały ustalone nowe terminy egzaminu ósmoklasisty, które mają się odbyć w dniach do 16 do 18 czerwca 2020r. zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.04.2020r.

Gmina Wielowieś w ramach projektu Zdalna Szkoła zakupiła sprzęt o wartości 60 tys. zł. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych i zaopatrzenie zarówno nauczycieli jak i uczniów w sprzęt niezbędny do ich realizacji. Obecnie Gmina Wielowieś jest w trakcie przekazywania sprzętu Dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Wielowieś, którzy z kolei rozdysponują go zgodnie z potrzebami wśród nauczycieli i uczniów w swoich szkołach. Projekt jest finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020.

Brak zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkołach i przedszkolach do 10.04.2020r.  Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. Szczegóły zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym przez Dyrektorów placówek.

Decyzją Wójta Gminy Wielowieś Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi i Filia w Świbiu będą nieczynne od 13. do 25.03.2020 r.

Od dnia jutrzejszego – 12.03.2020 r. - zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w przedszkolu i szkole. W szczególnych przypadkach rodzice dzieci najmłodszych, którzy nie mogą znaleźć opieki z dnia na dzień dla swojego dziecka mogą je wysłać jutro i pojutrze (czwartek, piątek) do szkoły i przedszkola (zajęcia opiekuńcze). Od poniedziałku 16.03.2020 przedszkole i szkoła zostają zamknięte na dwa tygodnie.  Prosimy na bieżąco śledzić doniesienia medialne i stronę internetową szkoły.
Prosimy sprawę potraktować poważnie!!! Nie jest to czas na wyjazdy i przemieszczanie się. Należy przebywać w domu – to nie jest czas wakacji!!!
Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy bezpieczeństwo ogółu.
dyr. Krystyna kalinowska

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wszelkie zajęcia sportowe i treningi na hali sportowej oraz sali gimnastycznej przy ulicy Zamkowej i Szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielowsi zostają odwołane od  dnia 12.03. do 25.03.
dyr. Joanna Kaczmarek