Urząd Gminy Wielowieś serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 7 grudnia 2016r. (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi z udziałem przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach oraz Powiatowego Biura ARiMR w Pyskowicach.
W czasie szkolenia omówienie zostaną ważne zagadnienia:
- zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (afrykański pomór świń i zgnilec amerykański pszczół), ocena skuteczności działań zapobiegawczych    oraz promocja bioasekuracji gospodarstw,
- możliwości ubiegania się o dofinansowanie, dotacje, dopłaty do produkcji rolnej przez rolników i zainteresowanych domowników w latach 2017-2020.