Burmistrz Toszka, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pyskowicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach i Śląska Izba Rolnicza serdecznie zapraszają na szkolenie dla rolników, a w szczególności dla hodowców trzody chlewnej, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 roku o godzinie 10:00, w Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (ul. Zamkowa 10).

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
- nowe zasady rejestracji i znakowania trzody chlewnej, w związku z ukazaniem się drugiej specustawy w sprawie zwalczania ASF,
- zasady bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej pod kątem zapobiegania ASF,
- ochrona gruntów rolnych przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gmin.