Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

 

Drodzy Państwo !
W związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach otrzymanymi w dniu 12.05.2020r. stosując zasadę ostrożności, po konsultacji z Dyrektorami Zespołów Szkolno – Przedszkolnych z terenu Gminy Wielowieś informuję, że w dalszym ciągu Przedszkola w Wielowsi oraz w Świbiu pozostaną zamknięte. Ponadto zostają zawieszone zajęcia rewalidacyjne, konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas VIII oraz zajęcia w klasach I – III w Szkołach Podstawowych. Informujemy, że konsultacje dla uczniów klas VIII mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Notujemy dalszy wzrost zachorowań zarówno w skali kraju jak i w skali województwa śląskiego, które pod względem liczby zachorowań zdecydowanie przewyższa inne regiony kraju. Liczba zachorowań w Polsce wg danych na dzień dzisiejszy wynosi 19 983, w tym, w samym województwie śląskim 6 271. Drugie pod względem liczby  zachorowań województwo mazowieckie ma 3 082 zdiagnozowane zachorowania, co pokazuje skalę zachorowań na obszarze naszego województwa.
Informacja o podjęciu decyzji o uruchomieniu placówek będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś