Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Drodzy Państwo !
W związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach otrzymanymi w dniu 12.05.2020r. stosując zasadę ostrożności, po konsultacji z Dyrektorami Zespołów Szkolno – Przedszkolnych z terenu Gminy Wielowieś informuję, że w dalszym ciągu Przedszkola w Wielowsi oraz w Świbiu pozostaną zamknięte. W porównaniu do danych z dnia 05.05.2020r. wzrosła liczba zachorowań w Polsce z ponad 14 000 do ponad 17 000, w tym, w samym województwie śląskim z ponad 2 750 zakażeń do 4 400, co w dalszym ciągu stanowi największą ilość wśród wszystkich województw w kraju. Obecnie problemem jest wykonanie badań pracownikom Przedszkoli w związku z sytuacją w górnictwie i licznymi przypadkami zachorowań pracowników kopalń. Bez zdiagnozowania wszystkich osób, które będą miały kontakt z dziećmi uruchomienie placówek jest niemożliwe.
Informacja o podjęciu decyzji o uruchomieniu placówek będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś