Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Drodzy Państwo !
Kierując się odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, po konsultacjach z dyrektorami placówek szkolno-przedszkolnych podjąłem decyzję, że przedszkola pozostaną nadal zamknięte.
W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, Premier Rządu Mateusz Morawiecki przekazał informację o otwarciu, od 6 maja bieżącego roku żłobków i przedszkoli, pozostawiając jednocześnie ostateczną decyzję samorządom. W ślad za tym wystąpieniem ukazują się szczegółowe wytyczne w sprawie wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne nakładają na samorząd, dyrektorów placówek, jak również rodziców szereg obowiązków, które należy spełnić w związku z funkcjonowaniem przedszkola. Oczywiście przekazane wytyczne są do spełnienia. To tylko kwestia odpowiedniej ilości czasu i odpowiednich środków finansowych. Uważam jednak, że w obecnej sytuacji nie to jest rzeczą najważniejszą.
Kiedy 11 marca podejmowano decyzję o zamykaniu placówek oświatowych, w całym kraju liczba stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wynosiła 31. Dziś stwierdzonych zakażeń mamy ponad  14 000, w tym w samym województwie śląskim ponad 2750 zakażeń, co stanowi największą ilość wśród wszystkich województw w kraju. Wirus pochłonął 700 ofiar śmiertelnych.
Jako wójt, ale także rodzic oraz dziadek zadaję sobie pytanie, czy w tych warunkach podjąłbym decyzję o wysłaniu swego dziecka czy wnuczka do przedszkola. Z takim samym  pytaniem podczas minionego weekendu zwrócili się do RODZICÓW wychowawcy grup przedszkolnych z całej naszej gminy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość rodziców w obecnej sytuacji nie decyduje się na posłanie swych pociech do przedszkola. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo, właśnie tym kieruję się w chwili obecnej.
Tymczasem wraz z dyrekcją i pracownikami naszych szkół i przedszkoli zaczynamy przygotowania do spełnienia wszystkich wytycznych wynikających z zaleceń służb sanitarnych tak, by we WŁAŚCIWYM czasie być gotowym do podjęcia decyzji o uruchomieniu placówek. Informacja w tym zakresie będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś