Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Informujemy że do dnia 24 maja 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w naszych placówkach oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto informujemy, że zostały ustalone nowe terminy egzaminu ósmoklasisty, które mają się odbyć w dniach do 16 do 18 czerwca 2020r. zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.04.2020r.