Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Brak zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkołach i przedszkolach do 10.04.2020r.  Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. Szczegóły zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym przez Dyrektorów placówek.