Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

W dniu 14.10.2019 r. w Restauracji OAZA w Wielowsi z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie emerytowanych oraz obecnych pracowników oświaty zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Gminy Wielowieś. Organizatorem spotkania były władze Gminy Wielowieś. Wójt Gminy Wielowieś dziękował wszystkim pracownikom za trud włożony w codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wręczył Dyrektorom placówek oświatowych oraz nominowanym pracownikom nagrody, a Dyrektorzy wręczyli również nagrody swoim pracownikom. W uroczystości udział wzięła także Pani Poseł Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Krystyna Szumilas, która również dziękowała pracownikom oświaty za ich codzienną pracę. Występ duetu solistów - sopranistki oraz tenora - spotkał się z pozytywnym odbiorem uczestników spotkania, a także aktywnym ich udziałem w wykonywanych utworach. Warty podkreślenia jest również fakt, że w spotkaniu wzięło udział 107 osób i za to wszystkim obecnym na spotkaniu należą się gorące podziękowania w imieniu organizatorów.