Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Wójt Gminy Wielowieś przyznał w dniu 10.06.2019r. stypendium szkolne uczennicy Weronice Misch, która jest mieszkańcem Gminy Wielowieś. Poniżej prezentujemy treść decyzji. Weronice oraz jej rodzicom gratulujemy!

DECYZJA WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś na podstawie uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/358/2014 z dnia 06.11.2014 r.

Działając na podstawie uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/358/2014 z dnia 06.11.2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 84/2019 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 6 czerwca 2019 r., w celu zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wielowieś za osiągnięcia dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przyznaję stypendium szkolne

Weronice Misch - w wysokości 600,00 zł

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś i na stronie internetowej Gminy Wielowieś.