Najlepsi uczniowie z naszych szkół – Stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla zdolnych uczniów szkół podstawowych   gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

Stypendyści roku szkolnego 2017/2018:  Agata Krupa, Amelia Janoszka, Katarzyna Glogowska, Patryk Macioszek, Daniel Nisler, Emilia Czempik, Weronika Woźniak, Andrzej Ślusarski, Maria Ślusarska, Julia Nowak, Weronika Mania, Dominika Kozakiewicz, Wiktoria Bieniek, Marlena Wiench, Oliwer Maziarz, Anna Zdrzałek, Daniel Zdrzałek.

Wyrażamy serdeczne słowa uznania i podziękowania dla tegorocznych stypendystów za sumienność w wypełnianiu uczniowskich obowiązków. Wasze zaangażowanie w naukę i wzorowe zachowanie jest wzorem dla innych, a dla nas zapewnieniem o godnym reprezentowaniu szkoły oraz Gminy Wielowieś.
Dziękujemy Wam za trud, a Rodzicom i Opiekunom składamy podziękowania za Wasze wzorowe wychowanie. 

Wójt Gminy Wielowieś                                       Rada Gminy Wielowieś