Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Firma Centrum Usług Językowych Albion s.c. w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym Masterlang realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Kuźnia Kompetencji Kluczowych". Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji w obszarze umiejętności ICT ilub znajomości języków obcych wśród 1600 pracujących osób dorosłych z województwa śląskiego w okresie od 01.07.2017. do 30.06.2020.
Dofinansowane kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Wszystkie poziomy zaawalnowania (od A1 do C2) zakończone międzynarodowym certyfikatem TOEIC/TFI/WIDAF.
Kursy są adresowane do osób zatrudnionych, pracujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego, które ukończyły 25 rok życia i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- kobiety
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie
60 h (z mozliwością kontynuowania) ok. 3 zł/h
Więcej informacji na stronie www.masterlang.pl/kuzniakk
tel. 553 327 943, 553 327 944, 533 324 849

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU


TYTUŁ PROJEKTU: Kuźnia Kompetencji Kluczowych
ORGANIZATOR: Centrum Usług Językowych ALBION we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang
INSTYTUCJA NADZORUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 11.4.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).
GDZIE I KIEDY REALIZOWANY JEST PROJEKT:
Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego w okresie 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2020.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ:
Warunek obligatoryjny:
• Osoby dorosłe, po 25 roku życia • Osoby pracujące • Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego A także należą przynajmniej do jednej z poniższych grup tj. : • są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka) • są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności • są osobami po 50 roku życia • są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie • są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 ) ILE OSÓB MA ZOSTAĆ PRZESZKOLONYCH W PROJEKCIE: Przeszkolonych ma zostać min. 1600 osób, ale miejsc na szkoleniach jest 5910, tym samym jeden uczestnik projektu może skorzystać z wielu form wsparcia. JAKIE DZIAŁANIA ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W PROJEKCIE: Projekt zakłada dwa rodzaje działań: • przeprowadzenie szkoleń z zakresu nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego ( każdy z modułów zakłada realizację 60 jednostek dydaktycznych tj. 45 min. zakończonych egzaminem TOEIC/WIDAF/TFI). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na kolejnych poziomach zaawansowania!
Projekt: Kuźnia Kompetencji Kluczowych realizowany jest przez Centrum Usług Językowych „Albion”
S.C. Podleśny D. – Madzia M. w partnerstwie z Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang
• przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych wg standardu ECCC - DIGCOMP (Digital Competences) na trzech poziomach zaawansowania ( podstawowy – 100 jednostek dydaktycznych, średniozaawansowany – 150 jednostek dydaktycznych; zawansowany – 300 jednostek dydaktycznych CZY SZKOLENIA BĘDĄ PŁATNE: Projekt zakłada wpłatę wkładu własnego przez uczestników szkoleń stanowiącego równowartość 15% wartości szkolenia. ➢ 60 h moduł nauki języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC - jedynie 2,88 zł/h lekcyjną! ➢ 60 h moduł nauki języka niemieckiego zakończony egzaminem WIDAF – jedynie 3,08 zł/h lekcyjną! ➢ 60 h moduł nauki języka francuskiego zakończony egzaminem TFI – jedynie 2,86 zł/h lekcyjną!
➢ 100 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC - jedynie 3,3 zł/h lekcyjną!
➢ 150 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,49zł/h lekcyjną!
➢ 300 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,32zł/h lekcyjną!
DODATKOWE KORZYŚCI:
➢ W ramach każdego kursu gwarantujemy : podręcznik, ćwiczenia* oraz materiały szkoleniowe.
➢ Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Lektorów i Trenerów.
➢ Projekt zakłada utworzenie grup szkoleniowych blisko miejsca zamieszkania potencjalnych uczestników.
➢ Każda forma wsparcia zakończona jest międzynarodowym egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ BLIŻSZE INFORMACJE NA TEAMT PROJEKTU:
➢ pod numerami telefonów: 533 324 849 ; 533 327 944 oraz 533 327 943
➢ pisząc maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
➢ wchodząc na stronę internetową projektu: Masterlang.pl/kuzniakk
*ćwiczenia są dostępne w ramach szkoleń językowych