Uczniowie klas trzecich  szkół podstawowych z Gminy Wielowieś będą przebywać w roku szkolnym 2017/2018  na zielonej szkole w Jastrzębiej Gorze, woj. pomorskie. Ogółem pojedzie 68 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi pojedzie 33 dzieci i spędzą dwa tygodnie w Domu Wczasowym „VIS” w okresie od 10 września do 23 września 2017 roku. Z kolei ze Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu 35 dzieci będzie przebywać w Ośrodku Wczasowym „SAWANA” od 09 do 22 września 2017 roku.

Jeden i drugi ośrodek zapewnia bogaty program imprezy turystycznej: wyjazdy na kryty basen, wycieczki autokarowe do Ocean Parku we Władysławowie, do Farmy Strusi w Kniewie, do Zamku Krzyżackiego w Malborku, do Gdyni i Gdańska, a także na Półwysep Helski; olimpiady sportowe, profesjonalne zajęcia animacyjne i wiele innych ciekawych atrakcji.

Podczas pobytu będzie realizowany program profilaktyki zdrowotnej.

Wyjazd do miejscowości czystych ekologicznie oraz korzystanie z naturalnych inhalacji jodowych, podczas spacerów nadmorskich i czynnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, wzmocni organizmy dzieci oraz podniesie ich świadomość ekologiczną. Ośrodki zapewniają uczniom zdrowe i smaczne wyżywienie. Wyjazd na zieloną szkołę nauczy dzieci samodzielności, współdziałania w grupie, szacunku do przyrody, umiejętności czynnego wypoczywania. Dla wielu uczniów będzie to pierwszy wyjazd  nad morze.

Wyjazd na zieloną szkołę zostanie dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 15 700,00 zł.