Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu.
Więcej informacji znajduje się w Zarządzeniu Nr 64/2017 opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19296.html