Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie całego kraju wprowadzone zostały ograniczenia polegające m. in. na ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju t.j. m.in. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII. Oznacza to że w powyższym okresie na terenie naszej gminy uczniowie klas IV - VIII będą pobierali naukę w trybie zdalnym. Pozostali uczniowie tj. klasy I-III mają zajęcia w trybie stacjonarnym.

Grzegorz Nowak
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wszystkim pracownikom oświaty z terenu Gminy Wielowieś najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz sukcesów zawodowych i osobistych.
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w naszym życiu stanowi edukacja. To wspaniała okazja do podziękowania Państwu za całoroczny trud dydaktyczny i wychowawczy włożony w kształtowanie młodego pokolenia.
Życzymy Państwu by w wypełnianiu tak pięknej misji nie zabrakło Wam mądrości i roztropności. By oddanie i pasja do zawodu przyniosły jeszcze lepsze efekty nauczania oraz osobistą satysfakcję. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.

Ginter Skowronek - Wójt Gminy Wielowieś
Grzegorz Nowak - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi

Już jutro rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. Naukę w szkołach na ternie Gminy Wielowieś będzie pobierać łącznie 479 uczniów w tym 168 w Szkole Podstawowej w Świbiu oraz 311 w Szkole Podstawowej w Wielowsi.
W wyniku rekrutacji do Przedszkoli na terenie naszej gminy przyjęto 175 dzieci lecz z uwagi na obostrzenia sanitarne oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nie wszystkie dzieci będą mogły rozpocząć nowy rok szkolny na zajęciach stacjonarnych.
W placówkach zostały opracowane procedury bezpieczeństwa z którymi wszyscy rodzice zostali zapoznani na zebraniach. Dyrektorzy na bieżąco będą informować rodziców dzieci oczekujących na miejsca o ich dostępności w Przedszkolach.
Drodzy rodzice dziękując za wyrozumiałość życzę wszystkim szybkiego powrotu do normalności i przetrwania tego trudnego czasu bez żadnych zakażeń. Wszystkie działania podejmowane przez Dyrektorów przy udziale organu prowadzącego są podyktowane troską o zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w Przedszkolach oraz Szkołach.

W dniu 31.08.2020r. Zastępca Wójta Gminy Wielowieś Pan Zygfryd Stróżyk przekazał zakupione laptopy wraz z akcesoriami Dyrektorom szkół podstawowych w Wielowsi oraz w Świbiu. Zakup sprzętu został zrealizowany ze środków pochodzących z programu "Zdalna szkoła +" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Zakupiony sprzęt posłuży do wykorzystania zarówno w trybie stacjonarnym jak i w razie potrzeby w trybie zdalnym.

W dniu 10.07.2020r. Wójt Gminy Wielowieś przyznał stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, mających siedzibę na terenie Gminy Wielowieś. Łącznie 33 uczniów otrzymało Stypendium Wójta Gminy Wielowieś, a kwota przeznaczona na wypłatę stypendium wyniosła łącznie 28 400,00 zł i w całości została wyasygnowana z budżetu Gminy. Rodzicom zostaną przekazane listy gratulacyjne, a wypłata stypendium będzie zrealizowana w najbliższym tygodniu.
"Serdeczne słowa uznania i podziękowania dla tegorocznych stypendystów za sumienność w wypełnianiu uczniowskich obowiązków. Wasze zaangażowanie w naukę i wzorowe zachowanie jest wzorem dla innych oraz zapewnieniem o godnym reprezentowaniu szkoły oraz Gminy Wielowieś. Dziękuję Wam za trud, a Rodzicom i Opiekunom składam podziękowania za Wasze wzorowe wychowanie." - powiedział Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Przypominamy, że zgodnie z Gminnym Programem Stypendialnym obowiązującym w Gminie Wielowieś uczniowie szkół podstawowych mogę ubiegać się o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 5 lipca 2020r. a wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo po kliknięciu w poniższy link: http://www.bip.wielowies.pl/zopo,m,437,gminny-program-stypendialny.html

W dniach 16-18 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi 31 uczniów przystąpi do egzaminów ósmoklasisty. W pierwszym dniu odbędzie się egzamin z języka polskiego, w drugim z matematyki natomiast w trzecim z wybranego języka obcego. W każdym dniu egzamin rozpocznie się o godz. 9:00. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia oraz satysfakcji z osiągniętych wyników. Jest to pierwszy poważny egzamin w życiu dla wszystkich zdających. Jeszcze raz POWODZENIA ÓSMOKLASIŚCI !!!Wójt Gminy Wielowieś po konsultacjach z Dyrektorami oraz przeprowadzeniu w dniu 29.05.2020r. badań na obecność Koronawirusa wśród pracowników placówek oświatowych w gminie Wielowieś, podjął decyzję o wznowieniu od 1. czerwca 2020 r. zajęć w Przedszkolach oraz Szkołach Podstawowych w klasach I- III. Dyrektorzy Zespołów Szkolno - Przedszkolnych przy pomocy wychowawców poszczególnych grup dzieci oraz klas w Szkołach Podstawowych zgromadzili informację dot. liczby dzieci, które skorzystają z zajęć opiekuńczych w Przedszkolach oraz Szkołach. Dla dzieci dojeżdżających będzie zapewniony również transport według rozkładu funkcjonującego przed zamknięciem placówek. Pracownicy świadczący usługę dowozu oraz opiekę w czasie dowozu również zostali poddani badaniom na obecność Koronawirusa.

 

Drodzy Państwo !
W związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach otrzymanymi w dniu 12.05.2020r. stosując zasadę ostrożności, po konsultacji z Dyrektorami Zespołów Szkolno – Przedszkolnych z terenu Gminy Wielowieś informuję, że w dalszym ciągu Przedszkola w Wielowsi oraz w Świbiu pozostaną zamknięte. Ponadto zostają zawieszone zajęcia rewalidacyjne, konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas VIII oraz zajęcia w klasach I – III w Szkołach Podstawowych. Informujemy, że konsultacje dla uczniów klas VIII mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Notujemy dalszy wzrost zachorowań zarówno w skali kraju jak i w skali województwa śląskiego, które pod względem liczby zachorowań zdecydowanie przewyższa inne regiony kraju. Liczba zachorowań w Polsce wg danych na dzień dzisiejszy wynosi 19 983, w tym, w samym województwie śląskim 6 271. Drugie pod względem liczby  zachorowań województwo mazowieckie ma 3 082 zdiagnozowane zachorowania, co pokazuje skalę zachorowań na obszarze naszego województwa.
Informacja o podjęciu decyzji o uruchomieniu placówek będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Materiały są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021