Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ

informuje, iż z dniem 20 listopada 2020r.
Urząd Stanu Cywilnego  w Wielowsi wznowił swoją działalność.
-
                                              z up. Wójta Gminy
                                            Gabriela Jastrzembska
                                                     Sekretarz Gminy