Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ

informuje, iż
zarządzeniem Nr 349/2020  Wojewoda Śląski powierzył   Urzędowi Stanu Cywilnego w  Pyskowicach wykonywanie  części zadań Urzędu Gminy Wielowieś z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Do dnia 19 listopada 2020r.
Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach będzie sporządzać  
m.in. akty zgonów,  osób zmarłych na terenie gminy Wielowieś.   
Prosimy mieszkańców Gminy Wielowieś o załatwianie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pyskowicach
tylko spraw pilnych.
Jeżeli załatwienie sprawy nie jest niezbędne, prosimy  o odłożenie jej w czasie.

                                                      z up. Wójta Gminy 
                                                      Gabriela Jastrzembska
                                                      Sekretarz Gminy