Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informuję, iż z powodu kwarantanny pracowników,

 Urząd Stanu Cywilnego w Wielowsi będzie NIECZYNNY

 w okresie od 16 listopada 2020r. do 19 listopada 2020r.

 

W powyższym okresie nie ma możliwości załatwienia w tut. Urzędzie: spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych, spraw meldunkowych oraz potwierdzenia profilu zaufanego.

 Obecny stan prawny nie przewiduje możliwości wyznaczenia innego kierownika USC lub jego zastępcy. W takim przypadku, wojewoda w drodze zarządzenia wyznacza inny Urząd Stanu Cywilnego, który czasowo przejmie zadania urzędu stanu cywilnego objętego kwarantanną.

 Informacja o wyznaczeniu Urzędu Stanu Cywilnego z ościennej Gminy, który przejmie najpilniejsze sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, należące do naszej kompetencji, w tym m.in. sporządzanie aktów zgonu, zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej www.wielowies.pl i oficjalnym profilu FB gminy Wielowieś.

 Jednocześnie przypominam, iż:

 - odpisy aktów stanu cywilnego można uzyskać w każdym innym urzędzie stanu cywilnego,

 - wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w każdym innym urzędzie miasta/gminy lub przesłać elektronicznie poprzez e-PUAP,

 - oczekujące już dowody osobiste odebrać będzie można w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wielowsi od dnia 20.11.2020r.

 Informacja o powrocie do pełnej działalności USC zostanie zamieszczona na stronie www.wielowies.pl i FB gminy Wielowieś.

 Przepraszamy za utrudnienia i prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 z up. Wójta Gminy

 Gabriela Jastrzembska

 Sekretarz Gminy