Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi. Kandydata wyłoni komisja konkursowa. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś (http://www.bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21824,zarzadzenie-nr-952020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na.html) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś.