Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi ogłasza zapisy na XI Festiwal Gwary Śląskiej pod patronatem V-ce Marszałka Senatu RP Marii Pańczyk-Pozdziej i Wójta Gminy Wielowieś Gintera Skowronka.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi ul. Główna 47, Wielowieś

Cele Festiwalu: Kontynuacja:
- odkrywania bogactwa śląskiego dziedzictwa kulturowego
-kształtowanie u młodego pokolenia poczucia tożsamości regionalnej i podtrzymywanie jej u tych wszystkich, którzy tę tożsamość wypracowali
- kultywowanie przywiązania do rodzinnej ziemi
-pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, prozy, śpiewu, teatru
- stwarzanie możliwości prezentacji artystycznych.

Formy prezentacji do wyboru:
Piosenka śląska – z bogatego repertuaru gwary śląskiej (czas prezentacji do 10 min.)
Monolog, dialog – czas prezentacji do 5 min.
Scenka lub teatrzyk – czas prezentacji do 10 min.

Regulamin nie dopuszcza tekstów wulgarnych, niecenzuralnych oraz tych samych występów, które zostały nagrodzone w poprzednich edycjach. Możliwy jest występ tej samej osoby, bądź zespołu, lecz z inną prezentacją. BARDZO MILE WIDZIANE TEKSTY AUTORSKIE

Uczestnicy: Festiwal jest imprezą otwartą dla wszystkich chętnych,
Regulamin wprowadza pięć grup wiekowych:
- Przedszkola
- Klasy I-III SP
- Klasy IV-VI SP
- Gimnazjum
- Dorośli.
Jury Festiwalu decyduje o doborze nagród w poszczególnych kategoriach, wprowadza też podział nagród w zależności od poziomu prezentowanych występów.

Kryteria oceny: Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
- poprawność gwary śląskiej, autentyczność
- ciekawą, oryginalną prezentację
- precyzję wykonania.
Decyzje jury są ostateczne. W każdej kategorii zostaną przyznane dyplomy i nagrody.

Warunki Uczestnictwa:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą na podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia /druk do pobrania/.
2. Jedna placówka może zgłosić dowolną ilość uczestników. Każdy zespół zgłaszamy na odrębnej karcie zgłoszenia.
3. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
4. Zgłoszenia należy złożyć na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi ul. Główna 47 w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2016r.

Termin przesłuchań Festiwalu Gwary Śląskiej: 22 listopada (wtorek) od godziny 8.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas Uroczystego Koncertu Galowego 27 listopada (niedziela), godz. 16.00 na sali widowiskowej GOK

Dodatkowych informacji udziela:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Główna 47
44-187 Wielowieś
Tel./fax (032) 233 60 80
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.