Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi zapraszają na FINAŁ WOŚP - 12.01.2020r., który odbędzie się na sali widowiskowej GOK od godz. 17.00. Punktem kulminacyjnym będzie występ Teatru NIESPASOWANI z Pyskowic w przedstawieniu "W labiryncie świątecznych pytań".