Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Wójt Gminy Wielowieś, Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Wielowsi, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi zapraszają na Koncert Galowy XVII Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 11.01.2020 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Dąbrówce.