Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż nie uczestniczy w projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenie Gminy Wielowieś. Wszystkich mieszkańców informujemy, iż wskazane jest aby przed podpisaniem umów dotyczących użyczenia, dzierżawy gruntów firmom zewnętrznym zasięgnąć opinii Radcy Prawnego.