22 maja 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD. Zakres tematyczny to: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.