Urząd Gminy Wielowieś informuje, że można zgłaszać kandydatów do nagrody „Wielowiejski Złoty Kłos” za zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i promocji Gminy Wielowieś. Kandydatów prosimy zgłaszać na wnioskach, których formularze dostępne są w siedzibie Urzędu w pokoju nr 10 oraz poniżej. Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem kandydata należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Wielowieś.
Wielowiejski_Zloty_Klos-Regulamin.pdf
Wielowiejski_Zloty_Klos-Oswiadczenie.pdf
Wielowiejski_Zloty_Klos-Wniosek.pdf