Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” w ramach projektu współpracy ogłaszają konkurs: „Pomysł na produkt lokalny”.
Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania.
Konkurs obejmuje trzy kategorie:
I. Sztuka/rękodzieło/rzemiosło
II. Produkt spożywczy
III. Dziedzictwo kulturowe
(szczegóły w Regulaminie)

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie partnerskich LGD, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:

  • Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ
  • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa
  • Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD
  • Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czerwiec 2018)
  • Prezentacja na stronie LGD
  • 2 dniowe szkolenie w Ustroniu z zakresu kreowania i promocji produktu lokalnego
  • 2 dniowe szkolenie w Sandomierzu  w celu poznania „dobrych praktyk”

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu dostępne na stronie www.lesnakrainalgd.pl oraz www.lgd-brynica.pl

Do pobrania:
Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszeniowa