W Wigilię 24 grudnia (poniedziałek) Urząd Gminy w Wielowsi będzie nieczynny.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świbiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Świbiu i historyk Grzegorz Kamiński zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Straż Pożarna w Gminie Wielowieś".
Nagrody: wycieczka do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
GRAND PRIX, I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej

Kategorie wiekowe:
1. Przedszkole grupa młodsza (dzieci w wieku 3 - 4 lata)
2. Przedszkole grupa starsza (dzieci w wieku od 5 lat)
3. Szkoła podstawowa klasy 1-3
4. Szkoła podstawowa klasy 4-6
5. Młodzież Gimnazjum i klasa 7 szkoły podstawowej

Uczestnicy wykonują jedną pracę plastyczną, która przedstawia: sikawkę konną ze Świbia, Gajowic, Czarkowa, samochody strażackie będące na wyposażeniu Jednostek OSP na terenie Gminy Wielowieś.
Prace plastyczne w formacie A3 (forma płaska, technika dowolna) prosimy składać w sekretariacie szkoły w Świbiu do dnia 20 października 2017 r.
Informacje odnośnie konkursu udzielane są pod numerem telefonu 32 233 60 34. Regulamin konkursu na stronie: www.zspswibie.edupage.org
Facebook: Toszek Przystanek Historia Miasta. Zdjecia sikawek konnych w regulaminie i na profilu facebook.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Świbiu podczas Sesji Historycznej dla dzieci i młodzieży "Straż Pożarna w Gminie Wielowieś wczoraj i dziś”