Rada Sołecka Wiśnicz przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi zapraszają na II Dzień Rodzinny w Wiśniczach 3. czerwca (sobota) - skwer przy stawie.

17.00 - Gry i zabawy z animatorem dla dzieci
19.00 - wieczorek muzyczno-taneczny - przygrywa Norbert Brummer

Bufet: poczęstunek, kawa, kiełbaski