POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi zaprasza na wystawę pt. "Postać i działalność ks. dr. Johannesa Chrząszcza" otwartą na parterze GOKu w Centrum Organizacji Pozarządowych. Wystawa czynna jest codziennie.