Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Wielowieś do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Wielowieś.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy Wielowieś (44-187 Wielowieś ul. Główna 1). Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Wielowieś oraz na stronie internetowej: http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,21925.html
Termin składania ankiet upływa 31 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 86 W WIELOWIEŚ
Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. §14pkt3. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 86, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby  Rolniczej  w Okręgu Wyborczym nr 86 w WIELOWIEŚ bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r. Okręgowa  Komisja  Wyborcza podjęła  decyzję  o  obsadzeniu mandatów  bez przeprowadzenia głosowania ponieważ w terminie  do 5.07.2019  r.zarejestrowano 2 kandydatów co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia. Zgodnie z powyższym w dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 86 w  Gminie WIELOWIEŚ w powiecie Gliwickim członkami Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej zostali:
Rzepa Grzegorz Tomasz - lat 36 - zam. Wielowieś
Suda Jan Paweł  - lat 34 - zam. Radonia

Okręgowa Komisja Wyborcza

http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023/250-obwieszczenia-okregowych-komisji-wyborczych

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”. Zachęcamy do zapoznania się z filmem.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczącym wystąpienia suszy w Polsce w tym na terenie województwa ślaskiego.
http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

UWAGA ROLNICY!
W związku ze zbliżającym się terminem zbioru zbóż, i zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej, prosimy o składanie wniosków o szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (ul. Główna 1, Wielowieś). Druk wniosku do pobrania poniżej lub w pokoju nr 20 Urzędu Gminy.
susza-wniosek_o_szacowanie_szkod.pdf
klauzula_RODO.pdf

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że decyzją Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2019 roku.
W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94,00 zł.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik skierowała do rodziców i opiekunów dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych list przypominający o bezpiecznej pracy w okresie żniw i sianokosów oraz konieczności zapewnienia dzieciom właściwej opieki oraz przygotowania miejsca do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa w okresie wakacyjnym.

Śląska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym dnia 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. Szczegóły informacji znajdują się plakatach oraz na stronie internetowej www.sir-katowice.pl

Śląska Izba Rolnicza, Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Gliwickiego oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach serdecznie zapraszają hodowców i producentów zwierząt na szkolenie pn:
„Ubój zwierząt w celu pozyskania mięsa na potrzeby własne.”
Szkolenie odbędzie się 28 marca 2019r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2.
Informacje w Biurze Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, pod numerem telefonu 32/2580-445.