Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Obowiązek noszenia osłony na usta i nos nie tylko zmienił nasze codzienne zwyczaje, ale też spowodował produkcję dużej ilości odpadów: maseczek chirurgicznych, pyłowych, materiałowych.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są to odpady komunalne zmieszane i należy je wrzucać do czarnego pojemnika.
Należy jednak pamiętać o tym, że na takiej maseczce może pozostać groźny wirus. Podobnie, jak na innych odpadach.
Osoby, które zajmują się zbiórką czy sortowaniem odpadów (ładowacze śmieciarek czy osoby pracujące w sortowaniach odpadów) nie mogą mieć kontaktu z materiałami, na których potencjalnie znajduje się wirus. Dlatego zużyte odpady, w tym maseczki, należy przed wyrzuceniem włożyć do torebki plastikowej i szczelnie zawiązać.
Pandemia nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów. Cały czas powinniśmy przestrzegać zasad sortowania na 5 frakcji: papier (pojemnik niebieski), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), bio (pojemnik brązowy) oraz odpady zmieszane (pojemnik czarny).

Szanowni mieszkańcy,
w związku z planowaną na początek listopada zbiórką odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom odbierającym odpady z uwagi na aktualną sytuacją epidemiologiczną, zwracam się z prośbą, aby odpady te zostały wystawione przed posesje na trzy dni przed planowanym terminem odbioru.
Z wyrazami szacunku
Ginter Skowronek-Wójt Gminy Wielowieś

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o ustalenie prawa do świadczenie „Dobry start”  (300+) można składać do 30 listopada 2020r.
Przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:
32/ 237-83-58 świadczenia 500+ i 300+
32/ 237-83-59 fundusz alimentacyjny
32/ 237-83-58 świadczenia rodzinne
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 12:00
czwartek od 12:00 do 16:30
piątek od 8:00 do 12:00

Szanowni Mieszkańcy,
z danych przekazanych między innymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie już 28 osób objętych jest kwarantanną a 13 osób jest zakażonych, 2 osoby zakażone zmarły. Obserwując wzrostową tendencję liczby zachorowań także wśród mieszkańców naszej gminy apeluję o dostosowanie się do wszystkich obostrzeń. W szczególności proszę Państwa o stosowanie się do obowiązujących nas ograniczeń w kontaktach z innymi ludźmi, zachowujmy się roztropnie, nie stwarzajmy sobie nawzajem niepotrzebnego zagrożenia  koronawirusem a służbie zdrowia będącej na skraju swoich możliwości dodatkowych obowiązków.
Z wyrazami szacunku - Ginter Skowronek
Wszelkie ważne i aktualne informacje dotyczące obostrzeń znajdziemy na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 16 do 23 października 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 182/2020 z dnia  14.10.2020 r. dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi - sprzątaczka
1.Przedmiot naboru:
Stanowisko: sprzątaczka.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.
Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2020r. na czas  określony - docelowo umowa na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy – ½  etatu.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
2.Wymagania niezbędne:
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki .
Nieposzlakowana opinia.

Konkurs plastyczny pt. „Życie na wsi” adresowany jest do placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie naszego województwa.
Celem Konkursu jest promocja statystyki publicznej, a w szczególności trwającego PSR 2020, poszerzenie wiedzy na temat rolnictwa, a także rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
Uczestnikiem Konkursu może być każda placówka wychowania przedszkolnego z terenu województwa śląskiego, a zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dzieci prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką, prezentujących życie na wsi.
Na Laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://katowice.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-plastyczny-zycie-na-wsi/

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki ŻUK A15C, rok produkcji 1988, o numerze rejestracyjnym SGL F369.

  • wskazanie drogomierza: 59471km
  • kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony 1-warstwowy syntetyczny,
  • pojemność/moc silnika: 2120 ccm/ 43kW (58KM)


Pojazd niesprawny, nie posiadający ważnych badań technicznych (ostatnie badanie techniczne 10.11.2012 r) dopuszczających go do ruchu po drogach publicznych. Wymaga wykonania remontu kapitalnego układu
napędowego i hamulcowego oraz naprawy blacharsko lakierniczej nadwozia. Wycena rzeczoznawcy wraz z opisem do wglądu w Urzędzie Gminy Wielowieś.
Cena wywoławcza pojazdu: 3200 zł.
Warunki przystąpienia do przetargu i inne informacje na stronie BIP: http://www.bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,22113,zarzadzenie-nr-1732020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-1-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-przeprowadzenia-.html

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZUŻYTYCH OPON

W dniach 2 – 10 listopada 2020 roku odbywać się będzie zbiórka odpadów:

  • wielkogabarytowych  (meble, stoły, krzesła, meble tapicerowane – fotele, kanapy, meble ogrodowe, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.)
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kuchenki, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.)
  • zużytych opon (z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i ciągników)

Odpady przeznaczone do odbioru powinny być wystawione przed posesje do godziny 6ºº  w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
02.11.2020r. Czarków, Kieleczka, Radonia
03.11.2020r. Borowiany, Raduń
04.11.2020r. Wiśnicze, Błażejowice, Gajowice
05.11.2020r. Sieroty, Zacharzowice
09.11.2020r. Wielowieś
10.11.2020r. Świbie, Dąbrówka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłosiło nabór w sprawie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pomoc przyznawana będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
LGD  czeka na  wnioski w terminie od 16 do 29 października 2020 r.
Jednocześnie stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i zachęca do udziału online.
Pierwsze ze spotkań prowadzonych przez internet zaplanowano 9 października, kolejne 21 tego samego miesiąca.
Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie internetowej LGD:
1) do ogłoszenia o naborze:
https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/493/ogloszenie-naboru-062020
2) do  informacji o szkoleniach:
https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/498/spotkania-informacyjno-szkoleniowe-dla-beneficjentow
3) do formularza zgłoszeniowego na szkolenia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetHCZmaavDrcJYViIey6CdcQopGZ4swjx31zQmc1IU8KKsCA/viewf