INFORMACJA WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
W związku z rozpowszechnianiem wśród mieszkańców gminy informacji, jakoby Wójt Gminy wyraził zgodę na składowanie odpadów na działce nr 5/2 w Świbiu (Napłatki), oświadczam, że informacje te są nieprawdziwe. Prace zostały rozpoczęte na podstawie Decyzji nr 47/OS/2016 Marszałka Województwa Ślaskiego z dnia 14.01.2016 r. wydanej firmie Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe Eko-Trans z siedzibą w Wieszowie.
W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowego wykonywania Decyzji Marszałka  Gmina powiadomiła:  Prokuraturę Rejonowa Gliwice- Zachód w Gliwicach, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Komendę Policji w Gliwicach.  
Aktualnie:
1. sprawa prowadzona jest przez  Prokuraturę,
2. Gmina Wielowieś przekazała całość akt dotyczących sprawy nieprawidłowego składowania odpadów na działce nr 5/2 w Świbiu do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o dalsze prowadzenie tej sprawy i wydanie stosownej decyzji zmierzającej do usunięcia odpadów, w związku ze zmianą ustawy o odpadach i brakiem kompetencji dla Wójta Gminy w tej materii,
3. Gmina na bieżąco informuje o sprawie WIOŚ, Policję i Marszałka Województwa Śląskiego,
4. na zlecenie Gminy została również wykonana  przez pracowników Politechniki Śląskiej ekspertyza  obejmująca określenie rodzaju odpadów składowanych na przedmiotowej działce, którą przekazano wszystkim w/w instytucjom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu.

Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.
Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia  obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau.
Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA i ALFA-CRP ma charakter ogólnego ostrzeżenia. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych.
O każdej sprawie powinno się informować Policję za pośrednictwem numerów alarmowych. Ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

„Złote Gody” to pięćdziesiąta rocznica ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Wspólne przeżyte pół wieku stanowi świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, a także doskonały przykład dla  obecnych i przyszłych pokoleń w jaki sposób budować więzy rodzinne i pielęgnować miłość.  Z tej okazji w dniu 16 stycznia 2020 r. w restauracji „Oaza” w Wielowsi odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" parom, które w 2019 roku obchodziły jubileusz 50 - lecia małżeństwa.

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej funkcjonowania LGD w 2019 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Obie ankiety są anonimowe, w celu ich wypełnienia proszę kliknąć w podane poniżej linki. Odpowiedzi będą zbierane do 29 stycznia. Z góry dziękuję za zaangażowanie!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebs5u7W7fqD0BEgwb9Hs7nKvJ5gskDml7HKsv71fsMDbr2ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4RGJkilRpWpzaqhFVxnFwWKVuLXfwKRPlEK0cFdxrl6RpsA/viewform?usp=sf_link

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Informuję, że w dniu 13 stycznia 2020 r. do Urzędu Gminy Wielowieś wpłynęła decyzja Burmistrza Miasta Pyskowice o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Biogazownia rolnicza Wielowieś o mocy 2.0 MW".

Przedstawiamy opis najważniejszych inwestycji, jakie Gmina Wielowieś przeprowadziła w roku 2019.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem inwestycji i wydatkowanymi kwotami.

Wójt Gminy Wielowieś zawiadamia o wydłużeniu terminu składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś. Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub w postaci elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Poniżej prezentujemy pełną treść obwieszczenia.

Informujemy, że dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Pani Klaudii Pallach bądź Zastępcy Przewodniczącej Pana Marka Kremzer odbywać się będą w każdy czwartek od godz. 14.00 do 16.30 (z wyjątkiem dni, w których odbywa się Sesja Rady Gminy) w Urzędzie Gminy w pok. 10 (Biuro Rady Gminy).

Od kilku tygodni w Polsce trwa sezon smogowy. Problem nie dotyczy tylko Krakowa i kilku innych ośrodków jak się niekiedy uważa. Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeniu są mieszkańcy większości miejscowości naszego kraju.
Szukając winnych tego stanu rzeczy konieczne jest spojrzenie w lustro. Głównymi winowajcami jest kolejno sektor komunalno-bytowy oraz sektor transportowy – czyli de facto my sami. Oczywiście w zależności od miejscowości występują w tym temacie pewne różnice. Co w takim razie możemy zrobić  na poziomie lokalnym, aby oddychać lepszym powietrzem? Przede wszystkim użytkować kotły spełniające odpowiednie wymagania oraz spalać odpowiedni opał.
Pod koniec 2019 roku ze środków budżetu gminy Wielowieś zlikwidowano 2 główne źródła smogu w miejscowości Wielowieś: wymieniono kotłownie węglowe w budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury na kotłownie gazowe, łącznie wydatkowano  na ten cel 287 tyś. zł. W nowej świetlicy w Gajowicach zabudowano kocioł centralnego ogrzewania opalany peletem drzewnym. Ponadto w 2019 roku dofinansowano kwotą 128 tyś. zł wymianę  22 szt. kotłów węglowych na 20 kotłów gazowych, 1 pompę ciepła oraz 1 kocioł węglowy z paleniskiem retortowym.

Aktualny stan powietrza w naszej gminie a dokładnie w Świbiu i Wielowsi możemy obserwować poprzez zamontowane czujniki firmy Airly na stronie www.airly.eu/map